All tvil feid til side – nå heter det offisielt Vervet

– Når arbeiderne ble spurt om hvor de arbeidet, var svaret: Vi jobber på Vervet.

Vervet
Tromsøs nye bydel
Følg oss
Facebook
Tekst:
Magnus Joki Arild
Foto:
Alexandru Mitu
Dato:
15.5.2022

– Når arbeiderne ble spurt om hvor de arbeidet, var svaret: Vi jobber på Vervet.

– Vervet er den eldste nedarvede navneformen mellom eldre tromsøværinger og tidligere arbeidere og brukere. Også rettskrivningen i nynorsk åpner for denne skrivemåten. Vi anbefaler derfor formen Vervet, konkluderte nylig det offisielle Språkrådet med.

Det opplyser Tromsø kommune.

Dermed er den diskusjonen omkring navnevalget «Vervet» eller «Verftet» lagt død for godt.

– Vi jobber på Vervet

Tromsø kommune reiste saken for å fastsette skrivemåten på navn av bydelsutviklingen som skjer på Vervet, for å gjøre et vedtak på skrivemåten av navnet.

I alle stedsnavnsaker er det noen prinsipper som ligger til grunn for en slik navngiving, i denne stedsnavnsaken har spesielt disse prinsippene vært gjeldende:

1. Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen

2. Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen

3. Navnet bør passe på stedet

Det er av flere påpekt at Vervet er den tradisjonelle navneformen.

– Siden det er reist tvil om hva som er nedarvet uttale, har Språkrådet i tillegg til de opplysningene som er gitt over, innhentet opplysninger om områdenavnet fra informanter i Tromsø sentrum og brukere av Tromsø Skipsverft. Informant John Johansen f. 1947 opplyser at han jobbet på Tromsø Skipsverft i perioden 1964–1970. Han er født og oppvokst i Tromsø sentrum. Både faren og farfaren hans arbeidet på samme arbeidsplass. Alle brukte formen Vervet. Når arbeiderne ble spurt om hvor de arbeidet, var svaret: Vi jobber på Vervet. Far til informant Kåre Larsen f. 1951 i Tromsøysund kommune hadde sin reketråler til jevnlig ettersyn på Tromsø Skipsverft. Navnet de brukte var Vervet, utdyper Språkrådet.

– Vervet er den eldste nedarvede navneformen mellom eldre tromsøværinger og tidligere arbeidere og brukere.

Konkluderer med Vervet

Dermed har Tromsø kommune konkludert med å bruke navnet Vervet, som også har vært brukt i prosjektutviklingen av utbyggingen i snart 20 år.

– I denne stedsnavnsaken er det to navn som ligger til grunn for navngiving av det nye boligfeltet, dette er Vervet og Verftet. Det vil alltid være en faglig utfordring å velge et navn fremfor ett annet, der det ligger til grunn forslag til to skrivemåter som i denne stedsnavnsaken. Den tidligere offentlige skrivemåten av skipsverftet som lå i området var Tromsø skipsverft. Tromsø skipsverft er nå flyttet nord på Tromsøya. Med utgangspunkt i Språkrådet sin anbefaling, og den muntlige betegnelsen for området foreslås det å gi navnet Vervet på dette boligfeltet, skriver kommunedirektøren Stig Tore Johnsen i sin innstilling til vedtaket.

Dette ble under denne ukens møte i Kultur, idrett og friluftsutvalget endelig vedtatt av politikerne i Tromsø Kommune.

På den historiske tomten til Tromsø Skipsverft skjer den største utbyggingen i Nord-Norge i moderne tid. 440 nye boliger og 28.000 kvadratmeter betyr at Vervet vil være arbeidsplassen til svært mange og huse nesten tusen mennesker med tak over hodet.

Nå heter altså de nye hjemmene til disse menneskene Vervet.

Nå heter den nye bydelen offisielt Vervet.

Flere artikler

Se videoer

Innsiden er et digitalt magasin som dokumenterer livet på Vervet - Tromsøs nye bydel. Her kan du følge med på utviklingen av Nordbyen, menneskene bak bydelen og historiene som ligger til grunne. Vi inviterer deg til å lese deg gjennom og ta del i livet, fortellingene og mylderet i den nordlige sentrumsdelen.

Takk, vi vil ta kontakt med deg snarest.
Beklager, men meldingen ble ikke sendt. Forsøk igjen.